WIKI

สร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และพลังคน | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

สร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และพลังคน | ข่าวทั่วไปรายวัน

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://torajalutaresort.com/ การกระทำ

สร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และพลังคน และรูปภาพที่เกี่ยวข้องโครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

สร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และพลังคน
สร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และพลังคน

โครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1 งานใหญ่ของวันนี้คือ Big Strategic Move ของประเทศไทย หรือ Big Strategic Move ของประเทศไทย รวบรวมทุกภาคเศรษฐกิจของไทยร่วมแบ่งปันชี้แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า ทุกฝ่ายมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3 ประเด็นหลัก 1) โอกาสที่จะมาพร้อมโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร 2) ความเร่งด่วนในการพัฒนา บุคลากรเฉพาะทาง และ 3) การปฐมนิเทศ เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยจะยกระดับ ด้วยเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 3.3 ก่อนสิ้นปี 2560 นี่เป็นคำแถลงจุดยืนที่ชัดเจน เริ่มต้นการเสวนา Big Strategic Move ของประเทศไทย โดยมีแนวคิดในการจัดงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่มุ่งรวมทุกฝ่ายเป็นหนึ่งเดียว และไม่ติดต่อใครก่อนส่งขึ้นเวทีถึงรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่คิดว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์และมีความมั่งคั่งอย่างแข็งแกร่ง พร้อมพัฒนาไปสู่ระดับต่อไป นั่นคือ การรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ไม่หวั่นไหวตามกระแสโลกและนำประเทศพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางหรือรายได้ปานกลางซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้หากทุกภาคส่วนของประเทศไทยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้หลากหลายระดับ หัวข้อสนทนาต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือที่รู้จักกันในชื่อ EEC ซึ่ง ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดร.คณิต แสงสุพรรณ ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลเห็นศักยภาพที่มีอยู่ของภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหรือศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศไทยมากว่า 30 ปี อีกทั้งภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเชื่อมโยงประเทศ ภูมิภาค และโลกในอนาคต พร้อมเผย 4 แผนพัฒนา EEC ในอีก 5 ปีข้างหน้า 1.) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างและพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา รวมทั้งท่าเรือขนส่งสินค้าในพื้นที่ 2.) การพัฒนาภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและนวัตกรรม เปิดบ้านต้อนรับบริษัทต่างชาติ และที่ตั้งของแหล่งผลิตสินค้าที่ทันสมัย 3.) การพัฒนาการท่องเที่ยว นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้า-การลงทุนแล้ว EEC ยังมีโอกาสเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย เพื่อดึงดูดโอกาสในการเป็นช่องทางเข้า-ออกของชาวต่างชาติจำนวนมาก และ 4.) การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีความก้าวหน้า และศูนย์การผลิตเพื่อคนงานที่มีคุณภาพในอนาคต สอดคล้องกับ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่กล่าวว่าประเทศไทยกำลังเตรียมการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เปิดครั้งแรก เพื่อระดมทุนเพื่อการก่อสร้างและพัฒนา EEC ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เผยแผนสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ อาทิ การสร้างมาตรฐานท่าอากาศยานไทย พัฒนาบุคลากรด้านการบินและสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยการคาดการณ์การลงทุนใน 5 ปีที่มีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนา 9 พื้นที่ ได้แก่ – สนามบินอู่ตะเภา – การก่อสร้างเมืองใหม่ และวางระบบสาธารณสุข – ท่าเรือมาบตาพุด – ท่าเรือแหลมฉบัง – รถไฟความเร็วสูง – รถไฟรางคู่ – มอเตอร์เวย์ – โรงงานและเขตอุตสาหกรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ภาคเอกชนโดย 3 บริษัทใหญ่ของไทย อาทิ ธนาคารกรุงเทพ // ThaiBev Verage // และเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกันหารือประเด็นการนำธุรกิจไทยสู่ตลาดต่างประเทศและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มองว่าการพัฒนาพื้นที่ EEC เป็นช่องทางใหม่ . ในการถ่ายทอดสินค้าและการลงทุน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ขณะที่นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ แสดงความเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เริ่มจากการพัฒนาคนผ่านการศึกษา โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต โดยทำจริงเห็นและเรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน จบการเสวนาครั้งใหญ่กับกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ต่างก็เห็นพ้องต้องกันในแนวทางเดียวกันว่าประเทศไทยเป็นตลาดแห่งโอกาสที่เปิดให้นักลงทุนทุกประเภท แต่ยังขาดความพร้อมใน 2 ด้าน คือ โครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมและพนักงานเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่ยังไม่เพียงพอ TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 ดูสดได้ที่ ติดตามข่าวเด่นประจำวันที่สถานีข่าวทีวี TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ยึดหลักการนำเสนอข่าวอย่างตรงประเด็น ตามทันทุกความจริง รวดเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

READ  เรื่อง คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 สื่อออนไลน์โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ คําที่ประวิสรรชณี
READ  วัสดุในชีวิตประจำวัน (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 บทที่ 4) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีในชีวิต ประ จํา วัน 30 อย่าง

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

READ  สถาบันนันทนาการ (หน้าที่พลเมืองฯ) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ สถาบันนันทนาการ

#สรางเศรษฐกจใหยงยน #ดวยโครงสรางพนฐาน #และพลงคน.

ข่าว,TNN,TNN24,ช่อง16,TNNThailand,เศรษฐกิจ,ยั่งยืน,โครงสร้างพื้นฐาน,พลังคน.

สร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และพลังคน.

โครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Raihan Mandasari

Hello everyone, this is Raihan Mandasari. I am a person who likes to explore, like to travel, food, culture of regions in Indonesia. So I created this website for the purpose of sharing knowledge about restaurants, hotels, cuisine, culture, tourism ... We hope the information that I share will be valuable to you.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button